Nieuwe Aanbestedingswet status februari 2012

Op 14 februari 2012 is het wetsvoorstel Aanbestedingswet aangenomen door de Tweede Kamer. De wet treedt in werking als de Eerste Kamer akkoord is. Het streven is om deze wet – afhankelijk van de parlementaire besluitvorming – in januari 2013 in werking te laten treden.

De Tweede Kamer heeft op 9 februari gestemd over de amendementen en de moties bij het wetsvoorstel Aanbestedingswet. Van de 18 ingediende amendementen zijn er 10 aangenomen. Van de 9 ingediende moties heeft de Tweede Kamer alleen die over TenderNed verworpen.

Voor meer informatie zie: www.pianoo.nl/document/5601/belangrijkste-wijzigingen-nieuwe-aanbestedingswet-incl-wetsartikelen-amendementen