Voor aanbestedende diensten

Voor rijksoverheden, provincies, lokale gemeenten, waterschappen, en andere publiekrechterlijke organisaties geldt dat zij aanbestedingsplichtig zijn. Maar daarnaast vallen ook ziekenhuizen, zorg- en onderwijsinstellingen onder de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Noesis ondersteunt deze organisaties ondersteunen op tal van terreinen bij de uitvoering van aanbestedingsprocedures. Omdat aanbesteden nu eenmaal om specialistische kennis vraagt.